Merioikeus neuvoo kansainvälisissä kuljetuksissa

Eri elämänalueisiin ja elinkeinoihin on luotu oma oikeussuuntansa ja omat lakinsa. On olemassa jokaiselle jossain muodossa tuttu perheoikeus, sitten on esimerkiksi kiinteistöoikeus, perintöoikeus, yhdistysoikeus, työoikeus, luonnon käyttöä sääntelevä ympäristöoikeus ja sellainenkin erikoisuus kuin logistiikkaan liittyvä kuljetus- ja merioikeus. Jälkimmäisin käsittelee asioita, jotka liittyvät merilainsäädännön piiriin.

Logistiikka on tätä päivää

Kukapa tulee ajatelleeksi, että Suomeen tuoduista tavaroista peräti 80 prosenttia saapuu meriteitse. Viennin osalta luku on vielä mittavampi, sillä 90 prosenttia viennistä tapahtuu meriteitse. Suomi on siis täydellisen riippuvainen satamien lastauskapasiteetista, laivojen laitureiden kunnossa pitämisestä ja siitä, että satamatullit toimivat lainmukaisesti. Paitsi saapuvien ja lähtevien laivojen kuormat, myös niiden kansainväliset lupapaperit tulee tarkistaa huolella. Kemiallisten aineiden kuljetuksen turvallisuudesta ja luvista täytyy olla hyvin perillä. Merioikeus on se lain alue, josta kaikki merilogistiikkaan liittyvät lakipykälät ja säädökset löytyvät.

Ympäristönäkökulmat

Viime vuosikymmeninä on kansainvälisesti kiinnitetty huomiota maapallon merien kuntoon. Merivesien lämpeneminen on yhteydessä ilmaston lämpenemisen kanssa. Merivesien saastumista puolestaan aiheuttavat saastuneiden sisävesien ja hulevesien virtaaminen meriin sekä jätteiden ja jätevesien heittäminen meriveteen. Jälkimmäistä tapahtuu paitsi rannikkokaupungeissa, joiden asukkaat heittävät jätteitä mereen, myös rannikolla sijaitsevissa tehtaissa, joiden päästöjä johdetaan edelleen näinä päivinä suoraan mereen. Myöskään veneet ja laivat eivät ole saastuttamattomia, vaan niiden polttoaineita ja niistä syntyviä päästöjä päätyy suoraan meriveteen. Erikoinen elementti on painolastivesi, joka saattaa kulkea laivan mukana esimerkiksi Rion satamasta Rauman satamaan. Kun Riosta tullut painolastivesi lasketaan Raumalla pois, on selvää, että sen mukana mereen päätyy aivan toisenlaiset pieneliöt kuin jotka ovat tyypillisiä Rauman vesialueelle. Näihin painolastivesiinkin on jo olemassa omat säädöksensä merilainsäädännössä.

Saasteiden ja jätteiden päätymistä mereen säädellään paitsi ympäristölaeissa, myös merilaeissa. Tällaisissa asioissa nämä kaksi oikeutta kohtaavat ja kulkevat rinnakkain. Saattaa käydä niin, että ensin huomataan jokin ympäristörikos, ja kun sitä aletaan tutkia, huomataan, että sen aiheuttaja on voinut olla yksittäinen laiva, josta on valunut päästöjä meriveteen.

On tärkeää, että laivanvarustamo ja kuljetusyhtiö saavat nopeasti neuvoja ja täsmällistä tietoa kysymyksiinsä, joiden aiheena on merioikeus. Tässä auttavat nopeimmin ja luotettavimmin ammattitaitoiset asianajajat.  

minusta

Tietoa oikeusavustuksesta –blogi

Tervetuloa lukemaan oikeusavustuksesta kertovaa blogia! Tässä blogissa selvennämme oikeuskäsittelyjen vaiheita ja autamme lukijoitamme löytämään oikeusavustajan. Vaikka syyttäjän päätehtävänä on saada rikoksentekijä oikeuden eteen, myös uhrin on tärkeää palkata asianajaja, jotta hän ei menetä oikeuttaan korvauksiin rikoksesta. Rikoksen uhreilla on hyvä olla myös tukihenkilö oikeudenkäyntiprosessin ajan, joka auttaa prosessin eri vaiheissa. Asiantunteva asianajaja voi vaikuttaa siihen, millainen tuomio saadaan. Monissa tapauksissa asianajajalla on myös merkittävä vaikutus rikoksesta määrättyjen vahingonkorvausten summaan. Asianajajat ovat myös avuksi elämän eri vaiheissa, heiltä saa apua erilaisten sopimusten toteuttamiseen niin yritysmaailmassa kuin yksityishenkilöidenkin kesken. Asianajajaa voidaan myös tarvita esimerkiksi avioeron tai perinnönjaon sattuessa kohdalle. Toivottavasti saat blogista paljon hyödyllistä tietoa!

Haku

Kategoriat